Mazurski Park Krajobrazowy

Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego Jezioro Bełdany (fot. Waldemar Bzura)

Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

Celem ww. konsultacji jest uzyskanie opinii odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego, w tym w szczególności ewentualnych uwag i wniosków dotyczących treści tego aktu normatywnego, podmiotów, do których kierowane jest niniejsze zaproszenie.

Ze względu na zmianę przepisów ustawy o ochronie przyrody na skutek wejścia w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774, z późn. zm.) konieczne było dostosowanie do tych zmian zapisów Rozporządzenia Nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 20, poz. 506). Niniejszy projekt uchwały bazuje na treści wspomnianego Rozporządzenia aktualizując je o zapisy wynikające z obecnego brzmienia ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, z późn. zm.).

Uwagi i opinie mogą być zgłaszane w terminie 14.09.2022 r. – 14.10.2022 r.

Link do konsultacji:

https://bip.warmia.mazury.pl/2286/zarzad-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-oglasza-konsultacje-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-w-sprawie-mazurskiego-parku-krajobrazowego-z-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-oraz-organizacjami-pozarzadowymi-i-podmiotami-wymienionymi-w-art.-3-ust.-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r.-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie.html

Ponadto konsultacje są prowadzone względem Uchwał dotyczących:

Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Zachód:

https://bip.warmia.mazury.pl/2281/zarzad-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-oglasza-konsultacje-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-w-sprawie-obszaru-chronionego-krajobrazu-otuliny-mazurskiego-parku-krajobrazowego-zachod-z-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-oraz-organizacjami-pozarzadowymi-i-podmiotami-wymienionymi-w-art.-3-ust.-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r.-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie.html

Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Wschód:

https://bip.warmia.mazury.pl/2282/zarzad-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-oglasza-konsultacje-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-w-sprawie-obszaru-chronionego-krajobrazu-otuliny-mazurskiego-parku-krajobrazowego-wschod-z-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-oraz-organizacjami-pozarzadowymi-i-podmiotami-wymienionymi-w-art.-3-ust.-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r.-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie.html

Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Szeroki Bór:

https://bip.warmia.mazury.pl/2283/zarzad-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-oglasza-konsultacje-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-w-sprawie-obszaru-chronionego-krajobrazu-otuliny-mazurskiego-parku-krajobrazowego-szeroki-bor-z-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-oraz-organizacjami-pozarzadowymi-i-podmiotami-wymienionymi-w-art.-3-ust.-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r.-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie.html

Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Ruciane-Nida:

https://bip.warmia.mazury.pl/2284/zarzad-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-oglasza-konsultacje-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-w-sprawie-obszaru-chronionego-krajobrazu-otuliny-mazurskiego-parku-krajobrazowego-ruciane-nida-z-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-oraz-organizacjami-pozarzadowymi-i-podmiotami-wymienionymi-w-art.-3-ust.-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r.-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie.html

Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Kierwik:

https://bip.warmia.mazury.pl/2285/zarzad-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-oglasza-konsultacje-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-w-sprawie-obszaru-chronionego-krajobrazu-otuliny-mazurskiego-parku-krajobrazowego-kierwik-z-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-oraz-organizacjami-pozarzadowymi-i-podmiotami-wymienionymi-w-art.-3-ust.-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r.-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie.html

 

Nasze Parki Krajobrazowe

  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo

Parki Krajobrazowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Polityka cookies

Strona używa cookies (ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Polityka prywatności