Mazurski Park Krajobrazowy

Projekty zrealizowane w 2018 roku "Remont oraz adaptacja piwniczek ziemnych jako małych zimowisk i schronień letnich nietoperzy w Mazurskim Parku Krajobrazowym" (fot. Archiwum MPK)

Projekty zrealizowane w 2018 roku

Tytuł zadania: Opracowanie i wydanie materiałów dydaktycznych Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

Koszt kwalifikowany: 12 500 zł

Kwota i forma dofinansowania: 10 000 zł – dotacja

Opis zadania: W ramach działań zakłada się wykonanie materiałów dydaktycznych, tj. zeszytów edukacyjnych dla młodszych dzieci, na temat wodnych bezkręgowców żyjących w wodach Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz zakładek edukacyjnych związanych z tematem różnorodności biologicznej we własnych ogrodach i na balkonach.


Tytuł zadania: Utrzymanie Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Bocianów w Krutyni.

Koszt kwalifikowany: 5 000 zł

Kwota i forma dofinansowania: 4 000 zł – dotacja

Opis zadania: Projekt zakłada realizację zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Bocianów działającego przy siedzibie Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni: zakupie niezbędnych środków leczniczych oraz niezbędnych materiałów związanych z profilaktyką i leczeniem ptaków (opatrunki i leki na potrzeby obsługi weterynaryjnej), zakupie pokarmu dla bocianów przebywających w Ośrodku, zaś w ramach profilaktyki zakup środków ochronnych dla osób zajmujących się zwierzętami. Dodatkowo zadanie obejmuje zakup transportera dla ptaków, a także znaczników pomocnych w identyfikacji poszczególnych osobników przebywających w Ośrodku.


Tytuł zadania: Remont oraz adaptacja piwniczek ziemnych jako małych zimowisk i schronien letnich nietoperzy w Mazurskim Parku Krajobrazowym.

Koszt kwalifikowany: 15 000 zł

Kwota i forma dofinansowania: 7 500 zł – dotacja

Opis zadania: Zadanie polega na wyremontowaniu, zabezpieczeniu oraz adaptacji nieużytkowanych piwniczek znajdujących się na obszarze Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Planowane prace mają zabezpieczyć schronienia dzienne oraz zimowe hibernakula, inne niż typowe budki lęgowe, dla nawet 13 gatunków nietoperzy, co stanowi 56% chiropterofauny Polski. Poprzez tego typu działanie, potencjalna baza rozrodu nietoperzy Mazurskiego Parku Krajobrazowego zostanie urozmaicona oraz zwiększy się ich ilość. Dzięki remontowi i adaptacji piwniczek powstaną dwa stanowiska możliwe do monitorowania stanu zimujących nietoperzy Parku.


Tytuł zadania: Prowadzenie edukacji ekologicznej przez Mazurski Park Krajobrazowy

Koszt kwalifikowany: 12 500 zł

Kwota i forma dofinansowania: 10 000 zł – dotacja

Opis zadania: W ramach zadania planuje się dofinasowanie prowadzonych przez Park działań z zakresu edukacji ekologicznej obejmujących realizację zajęć dydaktycznych w szkołach i instytucjach oraz w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Kulturowej w Krutyni i ścieżkach przyrodniczych Parku, spotkań edukacyjnych, festynów przyrodniczych oraz akcji, kampanii i konkursów prezentujacych bioróżnorodność Mazur oraz promujących ochronę środowiska naturalnego, jak również organizację wyjazdu na finał ogólnopolski konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski.

Nasze Parki Krajobrazowe

  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo

Parki Krajobrazowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Polityka cookies

Strona używa cookies (ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Polityka prywatności