Mazurski Park Krajobrazowy

Praktyki, staże, wolontariat

Praktyki, staże, wolontariat

 

PRAKTYKI/STAŻE

Mazurski Park Krajobrazowy zaprasza studentów kierunków przyrodniczych, turystycznych oraz zajmujących się dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym do odbycia praktyk studenckich lub staży.

Praktyki/staże:

 • przebiegają zgodnie z ustalonym harmonogramem i polegają na współuczestniczeniu w pracach z zakresu ochrony przyrody i edukacji Mazurskiego Parku Krajobrazowego;
 • odbywają się dla wszystkich zainteresowanych każdego roku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30;
 • odbywają się w siedzibie i na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego;
 • zakwaterowanie i wyżywienie studentów odbywa się we własnym zakresie.

Odbycie praktyki zawodowej/stażu odbywa się na podstawie dwustronnej umowy pomiędzy Parkiem, a uczelnią kierującą studenta na praktykę/staż. W umowie przygotowanej przez Pełnomocnika Dziekana należy sprecyzować termin praktyk oraz udokumentować, że student jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków przez samego siebie lub uczelnię. Należy również podać podstawę odbywania praktyki oraz wpisać informację, iż w związku z odbywaniem praktyk pracodawca nie jest zobowiązany do jakichkolwiek świadczeń pieniężnych na rzecz praktykanta.

WOLONTARIAT

Mazurski Park Krajobrazowy zaprasza do udziału w wolontariacie na rzecz Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Chcesz pomóc w ochronie cennych walorów przyrodniczych? Ciekawie spędzić czas, zdobyć praktyczne doświadczenie i nowe umiejętności? Jesteś pełnoletni, a przy tym sumienny i wszechstronny? A może reprezentujesz grupę zorganizowaną, która chce poświęcić trochę czasu wartościowej pracy w otoczeniu przyrody? Jeśli tak, to Wolontariat dla Mazurskiego Parku Krajobrazowego jest właśnie dla Ciebie.

Wolontariusze mogą realizować zadania z następujących kategorii:

 • prace terenowe (m.in. utrzymywanie porządku, zabiegi czynnej ochrony ekosystemów leśnych i nieleśnych, monitoring ruchu turystycznego, kontrola i konserwacja infrastruktury turystycznej);
 • monitoring przyrodniczy i badania naukowe (m.in. pozyskiwanie danych, obserwacje terenowe);
 • działania edukacyjne (m.in. praca w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo – Kulturowej w Krutyni),
 • praca biurowa (m.in. wprowadzanie danych, praca w GIS);
 • pomoc przy organizacji imprez (m.in. Dzień Bociana Białego, Wielki Dzień Pszczół).

Naszym wolontariuszom indywidualnym zapewniamy:

 • szkolenie BHP;
 • szkolenia ogólne o Mazurskim Parku Krajobrazowym i szczegółowe, dotyczące specyfiki poszczególnych zadań;
 • narzędzia i środki ochrony osobistej niezbędne do wykonania pracy;
 • pisemne zaświadczenie o odbyciu wolontariatu i opinię o wolontariuszu (na życzenie).

Każdy wolontariusz zapewnia sobie we własnym zakresie:

 • zakwaterowanie i wyżywienie;
 • koszty dojazdu z miejsca zamieszkania.

W przypadku grup zorganizowanych dokonywane są każdorazowo indywidualne ustalenia.

Wszelkich szczegółowych informacji udziela Zespół ds. edukacji, dydaktyki, promocji i turystyki:

 • telefonicznie pod numerem telefonu +48 89 742 14 05, kom. 572 864 154
 • pocztą e-mail: edukacja@mazurskipark.pl.

Nasze Parki Krajobrazowe

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo

Parki Krajobrazowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Polityka cookies

Strona używa cookies (ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Polityka prywatności