Mazurski Park Krajobrazowy

Nie bądź obojętny – zareaguj!

Nie bądź obojętny – zareaguj!

W związku doniesieniami dotyczącymi złego traktowania zwierząt, przypominamy jakie działania należy podejmować w takich sytuacjach oraz do jakich instytucji je zgłaszać.

Nieodpowiednie traktowanie dotyczy zarówno zwierząt gospodarskich, domowych jak i dzikich. W Polsce jesteśmy objęci międzynarodową Konwencją Waszyngtońską, która określa zasady handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem. Dodatkowo obowiązuje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, która określa ogólne zasady ochrony zwierząt, zasady transportu zwierząt domowych, zasady uśmiercania i uboju zwierząt, zasady wykorzystywania zwierząt do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych oraz zasady ochrony zwierząt wolno żyjących. W myśl tej ustawy „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”. Ustawa określa także, czym jest znęcanie się i okrucieństwo w traktowaniu zwierząt oraz określa przepisy karne za popełnione przestępstwo. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt sprawuje Inspekcja Weterynaryjna.

Każda informacja, która może uchronić zwierzęta przed cierpieniem i zapobiec popełnieniu przestępstwa jest bardzo cenna. Jeśli jesteśmy świadkami lub posiadamy informację o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach przeciwko zwierzętom lub środowisku naturalnemu reagujmy.

Na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie znajdują się informacje oraz kontakt do Koordynator ds. CITES, ochrony zwierząt i środowiska. Dodatkowo na terenie trzech powiatów, w obrębie których położony jest Park dostępni są również policjanci w jednostkach powiatowych. https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/wolnytekst/86959,Zielona-Strefa.html

Ponadto, można skorzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, za której pośrednictwem można zgłosić podejrzenie zaistnienia czynów zabronionych, popełnionych przeciwko zwierzętom i środowisku. W szczególności znęcania się nad zwierzętami, kłusownictwa, zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt leśnych, tworzenia dzikich wysypisk śmieci, niszczenia zieleni, nielegalnej wycinki drzew oraz niezgodnego z prawem poruszania się pojazdami po terenach leśnych.

Pomoc zwierzętom dzikim oferują ośrodki rehabilitacji zwierząt. Listę takich ośrodków na terenie Polski można znaleźć na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ważne, aby przed wizytą w ośrodku zadzwonić i poradzić się specjalistów na temat potrzeby interwencji, biologii danego zwierzęcia i sposobu jego transportu, tak aby nie narażać zwierzęcia na niepotrzebny stres.

Nasze Parki Krajobrazowe

  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo

Parki Krajobrazowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Polityka cookies

Strona używa cookies (ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Polityka prywatności