Mazurski Park Krajobrazowy

Projekty zrealizowane w 2019 roku Warsztaty przyrodnicze dla edukatorów i nauczycieli (fot. Archiwum MPK)

Projekty zrealizowane w 2019 roku

Tytuł zadania: Warsztaty przyrodnicze dla edukatorów i nauczycieli

Koszt kwalifikowany: 6479,01 zł

Kwota i forma dofinansowania: 3979,01 zł – dotacja

Opis zadania: W ramach projektu zaplanowano i zorganizowano dwudniowe warsztaty przyrodnicze skierowane do edukatorów przyrodniczych, nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, biologicznych i geograficznych, pracowników Lasów Państwowych i innych jednostek zajmujących się edukacją przyrodniczą i ekologiczną dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 


Tytuł zadania: Nasadzenia drzew gatunków rodzimych w ramach czynnej ochrony bioróżnorodności w Mazurskim Parku Krajobrazowym oraz utrzymanie Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Bocianów w Krutyni

Koszt kwalifikowany: 12 750,00 zł

Kwota i forma dofinansowania: 9 000,00– dotacja

Opis zadania:

Zadanie „Nasadzenia drzew gatunków rodzimych w ramach czynnej ochrony bioróżnorodności w Mazurskim Parku Krajobrazowym ” zakłada wykonanie nasadzeń drzew wzdłuż gruntów gminnych o małym lub minimalnym natężeniu ruchu samochodwego, zlokalizowanych pośród łąk, pól i nieużytków. Do projketu zostaną zakupione sadzonki drzew sposród gatunków: lipa drobnolista (Tilia cordata), dąb szypułkowy (Quercus robur), jesion wyniosły (Fraxinus excelsor), klon zwyczajny (Acer platanoides), wiśnia pospolita (Prunus crenatus), grusza pospolita (Pyrus communis), jabłoń dzika (Malus sylvestris). W celu utrzymania w pionie i zabezpieczenia posadzonych drzew, zakupiony zostanie materiał: paliki oraz taśma ogrodnicza.

Zadanie „Utrzymanie Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Bocianów w Krutyni” zakłada realizację zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Rehabilitacji działającego przy siedzibie Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni. W szczególności zadanie polega na bieżącym zakupie środków wspierających funkcjonowanie Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Bocianów w Krutyni – środki lecznicze oraz niezbędne materiały związane z profilaktyką i leczeniem ptaków (opatrunki i leki na potrzeby obsługi weterynaryjnej). Ponadto projekt zakłada zakup pokarmu dla ptaków przebywających w Ośrodku. 

Nasze Parki Krajobrazowe

  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo

Parki Krajobrazowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Polityka cookies

Strona używa cookies (ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Polityka prywatności