Mazurski Park Krajobrazowy

Projekty zrealizowane w 2021 roku Nasadzenia drzew na ścieżce przyrodniczej "Wokół Stawu w Pieckach" (fot. Grzegorz Zawrotny)

Projekty zrealizowane w 2021 roku

Tytuł zadania: Zwiększenie bioróżnorodności poprzez nasadzenia drzew w MPK oraz utrzymanie Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Bocianów w Krutyni

Koszt kwalifikowany: 13 457,60 zł

Kwota i forma dofinansowania: 10 766,08 zł – dotacja

Opis zadania:

Zadanie „Zwiększenie bioróżnorodności poprzez nasadzenia drzew w MPK oraz utrzymanie Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Bocianów w Krutyni” zakłada realizacje zadań związanych z czynną ochroną gatunków. Działanie zrealizowane poprzez zabezpieczenie w przyszłości dogodnych siedlisk, miejsc występowania i schronienia w formie nasadzeń drzew gatunku rodzimego – lipy drobnolistnej. Ponadto, zadanie zakłada zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Bocianów, działającego przy siedzibie Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni. W szczególności zadanie polega na bieżącym zakupie niezbędnych środków wspierających funkcjonowanie Ośrodka – środki lecznicze, niezbędne materiały związane z profilaktyką i leczeniem ptaków oraz niezbędna obsługa weterynaryjna. Ponadto projekt zakłada zakup pokarmu dla zwierząt przebywających w Ośrodku.

Nasze Parki Krajobrazowe

  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo

Parki Krajobrazowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Polityka cookies

Strona używa cookies (ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Polityka prywatności