Mazurski Park Krajobrazowy

Sport i turystyka bez barier Prezentacja działania "Mazury bez barier" Fot.: Departament Sportu i Turystyki

Sport i turystyka bez barier

24. listopada w Olsztynie odbyła się konferencja pt.”Sport i turystyka bez barier”, którą zorganizował Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Samorząd Województwa podczas spotkania reprezentowała Jolanta Piotrowska, Członek Zarządu. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele m.in. urzędów i instytucji samorządowych, stowarzyszeń lokalnych, organizacji społecznych, klubów sportowych oraz punktów informacji turystycznej.

Uczestnicy konferencji zyskali doskonałą okazję, aby zdobyć mnóstwo praktycznej wiedzy z zakresu dostosowania materiałów promocyjnych, oferty turystycznej oraz obiektów sportowych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Wielkim atutem konferencji byli profesjonalni i charyzmatyczni prelegenci, z wielkim zaangażowaniem prezentujący zagadnienia, którymi zajmują się na co dzień. Marlena Rogowska, ekspert ds. eliminowania barier w turystyce, podjęła się odpowiedzi na pytanie, na ile turystyka osób z niepełnosprawnościami jest dziś innowacją, a na ile normą. Podawała przy tym liczne przykłady dotyczące tworzenia oferty turystycznej dla osób głuchych. Małgorzata Czopińska, dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, dzieliła się z zebranymi doświadczeniami i wnioskami z realizacji projektu „Sport bez barier” w ramach programu Erasmus+ Sport. Z kolei Krzysztof Wittbrodt, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego, omówił działania „Mazury bez barier”, realizowane przez ten Park jako część projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Obszar chroniony, obszar dostępny”.

Po części plenarnej uczestnicy konferencji odbyły się dwa spotkania warsztatowe. Pierwsze z nich dotyczyły dostosowywania materiałów promocyjnych i informacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Poprowadził je Mariusz Trzeciakiewicz, prezes Fundacji Katarynka, przypominając o aktualnych wymogach dla JST i instytucji publicznych w tym względzie oraz omawiając kwestie przygotowania filmów promocyjnych z uwzględnieniem audiodeskrypcji, napisów, tłumaczenia na język migowy.

Drugie warsztaty dotyczyły dostępności architektonicznej obiektów sportowych. Prowadzący je Marek Zagroba, ekspert ds. architektury i urbanistyki, najpierw omówił aktualne przepisy dotyczące obiektów budowlanych, a potem wymieniał się z uczestnikami doświadczeniami związanymi z dostosowaniem obiektów sportowych do potrzeb osób poruszających się na wózku, niewidomych, słabowidzących czy niesłyszących.

źródło (link): Wrota Warmii i Mazur

Nasze Parki Krajobrazowe

  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo

Parki Krajobrazowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Polityka cookies

Strona używa cookies (ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Polityka prywatności